O Udruzi Pokret

Udruga POKRET osnovana je 28.prosinca 2011. godine. Djelatnosti Udruge su pripremanje, organiziranje i realiziranje plesnih, baletnih i ritmičkih programa za djecu predškolske i školske dobi, te pripremanje i organiziranje projekata i programa za mladež. Također, udruga promiče ples kao umjetnost putem organiziranja nastupa, gostovanja i manifestacija, multimedijalnih projekata i akcija, vodi brigu o profesionalnom usavršavanju članova, potiće umjetničko i kulturno stvaralaštvo.

 

Naš cilj

Cilj je naše udruge unapređenje plesa kao umjetničkog izričaja, poticanje kreativnosti i stvaralaštva od najranije dobi, spajanje plesa i ostalih grana umjetnosti te prezentacija rada u javnosti.

Djelovanje udruge se odvija kroz nekoliko segmenata. Jedno od područja je rad s djecom i mladima putem plesnih edukativnih programa tečajnog oblika. Drugi segment su umjetničke scenske radionice koje obuhvaćaju plesni, dramski i likovni dio uz suradnju s umjetnicima i pedagozima sa svakog pojedinog područja zasebno s ciljem povezivanja u cjelinu – umjetnički performance, događaj, predstavu.

 

Repertoar

Repertoar, tj. stvaranje i izvedbe plesnih predstava poseban su dio koji ima za cilj profesionalizaciju cjelokupnog rada i kruna su cjelokupnog procesa edukacije i umjetničkog rada.

 

Program izložbi

U galeriji Malog centra kulture – MICEK redovito se održavaju izložbe likovnih umjetnika, slikara naivaca, fotografa, keramičara ali i naših polaznika. Svima dostupna topla atmosfera neće vas ostaviti ravnodušnima..

Naše voditeljice

Snježana Pisk

Umjetnička voditeljica, plesna pedagoginja, koreografkinja. Autorica je plesnih programa za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Misija joj je poticati umjetnost i kulturu u svakom segmentu naših malih, ali velikih života.

KLIK ZA VIŠE

Mirna Šarić

Plesni pedagog, plesač i kineziolog. Radi sa različitim uzrastima, od 4 do 64. Glazba i dječji osmijeh su joj niti vodilje. Naglasak stavlja na motorički razvoj te ispunjavanje i izražavanje plesom jer najbitnije je zadovoljstvo iznutra.

KLIK ZA VIŠE

Vlatka Bašić

Plesna pedagoginja, magistrica logopedije i učiteljica yoge koja glazbu i dah pretvara u pokret. Svoje mališane i one malo veće potiče da pronađu vječno plesno dijete u sebi i bezbrižno ga oslobode.

KLIK ZA VIŠE

Tena Blažević

Plesna pedagoginja i prvostupnica arheologije, a u duši sirena.
Inspiraciju pronalazi u malim stvarima oko sebe. Kreativka koja svoje klince uvijek dočeka s osmijehom na licu te ih kroz ples uči kako razmišljati i izvan okvira.

KLIK ZA VIŠE

Gabrijela Mamić

Magistra slikarstva koja se bavi promišljanjem o likovnosti, te integracijom povijesti umjetnosti u likovni izričaj djece.

Prvenstveni cilj su zabava i kreativnost, popraćeni učenjem o različitim likovnim tehnikama, elementima i pravcima.

KLIK ZA VIŠE

Kristina Jeić

Magistra grafike i slikarstva s kojom djeca

kroz igru i rad stječu vještine kreativnog izražavanja. Uz stjecanje osnovnog znanja različitih slikarskih tehnika,

djecu potiče na stjecanje samopouzdanja i vlastitog kreativnog identiteta.

KLIK ZA VIŠE

Mateja Keser

Plesna pedagoginja, magistra agronomije.
Ples je ljubav koja koja je protkana kroz cijeli život, dio je svakodnevnice i začin onih najljepših trenutaka u životu.

KLIK ZA VIŠE